מוצר לבדיקה

תיאור המוצר:

מוצר לא בדיקה -לא למכירה

מחיר: 1